Làm sao biết dự án nào an toàn, đáng tin cậy để đầu tư? Sau 5 năm, tiền nhận lại có phải bắt buộc chuyển về tài khoản ở Việt Nam hay không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:51 AM

Chia sẻ

Bạn nên trao đổi trực tiếp với chủ dự án hoặc đại diện trực tiếp tại Việt Nam, nên yêu cầu dự án cung cấp thông tin pháp lý của dự án nhiều nhất có thể để đánh giá dự án. Sau khi hoàn thành việc đầu tư, nhà đầu tư có thể nhận lại tiền ở bất kỳ tài khoản nào mà nhà đầu tư chỉ định, không nhất thiết ở Việt Nam.

HỎI ĐÁP KHÁC

YÊU CẦU TƯ VẤN