Làm sao biết dự án nào an toàn, đáng tin cậy để đầu tư? Sau 5 năm, tiền nhận lại có phải bắt buộc chuyển về tài khoản ở Việt Nam hay không?

  

Bạn nên trao đổi trực tiếp với chủ dự án hoặc đại diện trực tiếp tại Việt Nam, nên yêu cầu dự án cung cấp thông tin pháp lý của dự án nhiều nhất có thể để đánh giá dự án. Sau khi hoàn thành việc đầu tư, nhà đầu tư có thể nhận lại tiền ở bất kỳ tài khoản nào mà nhà đầu tư chỉ định, không nhất thiết ở Việt Nam.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up