Lake Point là dự án gì? Khả năng được cấp thẻ xanh khi đầu tư vào đây như thế nào?

  

Lake Point là khu mỏ cuối cùng được cấp phép tại khu vực Nam Florida, đang cung cấp nguồn nguyên vật liệu thô cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại đây. Hiện dự án đã bước sang năm hoạt động thứ 9.

Dự án vẫn đang hoạt động ổn định trả lãi dịnh kỳ cho các nhà đầu tư theo hình thức cho vay và cập nhật báo cáo hoạt động năm đến họ theo hình thức cổ đông sở hữu cổ phần.

Hiện nay đã có 50 gia đình nhà đầu tư Lake Point ổn định tại Mỹ, trong đó giai đoạn một khoảng 50% đến từ Việt Nam. 93% nhà đầu tư giai đoạn 2 là người Việt. Với vai trò người điều hành, chúng tôi muốn làm việc trực tiếp với mỗi nhà đầu tư, chính vì vậy chúng tôi cùng AVS có mặt tại đất nước các bạn để đưa đến thông tin chính xác. Những gì chúng tôi hứa thì đã và đang làm được và nhà đầu tư Việt Nam hài lòng với những gì công ty báo cáo. Tôi tin rằng họ sẵn sàng xác nhận những kết quả chúng tôi làm được tại Việt Nam trong 7 năm qua.

Lượng công việc Lake Point tạo ra trong giai đoạn một vượt 150% và được bộ Di trú phê duyệt cho phép sử dụng lượng thặng dư công việc cho các nhà đầu tư trong giai đoạn 2 để chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn.

Tags:

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up