Hồ sơ EB5 sau khi nhập tịch Mỹ có bị phân biệt với các dạng nhập tịch khác không?

  

Tất cả các loại thị thực sau khi đương đơn đã di dân đến Mỹ và nhận thẻ xanh đều được đối xử công bằng và nhận quyền lợi là một thường trú nhân hợp pháp.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up