Gia đình tôi có hai con. Con trai đầu đã tốt nghiệp đại học (trên 22 tuổi), trường hợp muốn xin thẻ xanh theo diện EB-5, con trai lớn của chúng tôi có được xét duyệt không? Nếu không, chúng tôi phải làm thế nào để đưa cả gia đình sang Mỹ?

  

Rất tiếc trường hợp này nằm ngoài điều kiện của chương trình, gồm người phụ thuộc của đương đơn là vợ hoặc chồng của đương đơn và con của đương đơn dưới 21 tuổi và còn độc thân tại thời điểm nộp hồ sơ. Người trên 21 tuổi phải tự là đương đơn trên hồ sơ của mình.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up