Gia đình tôi có hai con. Con trai đầu đã tốt nghiệp đại học (trên 22 tuổi), trường hợp muốn xin thẻ xanh theo diện EB-5, con trai lớn của chúng tôi có được xét duyệt không? Nếu không, chúng tôi phải làm thế nào để đưa cả gia đình sang Mỹ?

  

Rất tiếc trường hợp này nằm ngoài điều kiện của chương trình, gồm người phụ thuộc của đương đơn là vợ hoặc chồng của đương đơn và con của đương đơn dưới 21 tuổi và còn độc thân tại thời điểm nộp hồ sơ. Người trên 21 tuổi phải tự là đương đơn trên hồ sơ của mình.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up