Dự án Lake Point có hỗ trợ gì cho nhà đầu tư Việt như một số dự án khác hỗ trợ tài chính, kèm lãi suất không?

  

Đối với Lake Point, những nhà đầu tư theo hình thức cho vay sẽ hưởng lãi suất 1% mỗi năm trong suốt quá trình đầu tư.

Nhà đầu tư theo hình thức sở hữu cổ phần sẽ được báo cáo tài chính về khoản lãi họ nhận hàng năm.

Theo hiểu biết của tôi thì chưa bao giờ có trường hợp nào nhận khoản vay từ chính dự án họ lựa chọn sẽ được cấp thẻ xanh thành công. Vì việc hỗ tợ tài chính cho nhà đầu tư là đi ngược lại với mục đích của chương trình EB-5 đang huy động vốn vào Mỹ.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up