Có phải dự án được cấp I-924 là đã đủ điều kiện để nhà đầu tư nhận thẻ xanh vĩnh viễn?

  

Đơn I-924 là đơn phê duyệt mà dự án bắt buộc phải được cấp trước khi bắt đầu kêu gọi vốn EB-5 nhưng đơn I-924 được chấp thuận không có nghĩa là dự án đủ điều kiện giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up