Có nguồn tin bảo là không nên đầu tư qua Trung tâm Vùng, vì phải có những công ty môi giới thì mới có thể đi thẩm định dự án của Trung tâm Vùng nào là an toàn cho nhà đầu tư. Quý vị giải thích sao về điều này?

  

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Chỉ có ba đơn vị đủ điều kiện và khả năng chuyên môn để thẩm định dự án là luật sư EB-5 Mỹ, tổ chức thẩm định độc lập chuyên EB-5, đơn vị được cấp bằng môi giới của Mỹ. Những công ty tư vấn thông thường sẽ quan tâm tối đa hóa phí môi giới họ được trả nên có khả năng không đảm bảo về các tiêu chí chuyên môn để có thể thẩm định dự án EB-5 an toàn, hiệu quả. Hoạt động của các đơn vị còn lại nằm ngoài quy định của luật.

Nhà đầu tư nên cố gắng liên hệ trực tiếp với trung tâm vùng và chủ dự án để hiểu rõ hoạt động của dự án mà họ chọn đầu tư, để có thể đảm bảo an toàn nhất cho sự lựa chọn của họ.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up