Có cách nào để hồ sơ EB-5 của tôi được ưu tiên làm nhanh hơn không?

  

Thông thường khi được tư vấn, các nhà đầu tư có thể nghe thấy việc có khả năng ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi và vai trò từng là lãnh sự của Mỹ, quy tắc ai nộp hồ sơ trước thì được xử lý trước. Ngoài ra, thời gian nhà đầu tư chờ đợi phụ thuộc vào tốc độ xử lý của Bộ Di trú Mỹ và các cơ quan phụ trách, không ai tác động được.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up