Cho tôi hỏi số vốn đầu tư 500.000 USD có thể đầu tư vào những lĩnh vực nào? Nếu đầu tư vào bất động sản (mua nhà ở) thì có được tính hay không?

  

Nhà đầu tư có thể chọn dự án ở bất kỳ lĩnh vực nào miễn dự án thuộc doanh nghiệp có đăng ký và được cấp phép kêu gọi vốn EB-5. Nếu việc đầu tư là mua bất động sản thông thường thì không được tính là đầu tư EB-5.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up