Chào chuyên gia, cho tôi hỏi điều kiện ban đầu làm hồ sơ thì mất khoản bao nhiêu thời gian và chi phí như thế nào?

  

Thời gian trung bình để xử lý hoàn chỉnh hồ sơ EB-5 là 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên, thời gian xử lý sẽ còn phụ thuộc vào thực tế chuẩn bị và cung cấp chứng từ của đương đơn và tính sẵn sàng nguồn vốn đầu tư. Khi nhà đầu tư chọn làm việc cùng đơn vị tư vấn môi giới, ngoài vốn đầu tư và phí quản lý dự án, nhà đầu tư phải trả thêm phí tư vấn / xử lý hồ sơ và các phụ phí khác,...
Tại Trung tâm Vùng AVS, các hồ sơ EB-5 sẽ được chúng tôi xử lý và hướng dẫn hoàn toàn miễn phí.

Tags:

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up