Các điều kiện về chương trình EB-5 đối với công dân Việt Nam? Gia đình tôi có cô con gái năm nay 12 tuổi thì cần những thủ tục gì?

  

Chào bạn. Chương trình EB-5 không quy định điều kiện đặc thù cho công dân từng quốc gia riêng biệt mà dành chung cho tất cả các nước. Những ai có khả năng tài chính phù hợp, lý lịch tư pháp sạch và chứng minh được nguồn vốn đầu tư thì có thể tham gia chương trình EB-5.

Với trường hợp của bạn, nếu cha hoặc mẹ là đương đơn chính thì con 12 tuổi sẽ là người phụ thuộc, đi kèm. Nếu trường hợp muốn con là đương đơn độc lập thì cần được tư vấn cụ thể.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up