Bên cạnh chuẩn bị khoản đầu tư 500.000 USD, xin luật sư tư vấn thêm các yếu tố có thể là lợi thế để được cấp thẻ xanh theo diện này?

  

Nhà đầu tư cần được đánh giá chính xác và chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn gốc vốn đầu tư tương đương 550,000 USD và lý lịch tư pháp, hoạt động chuyển tiền đầu tư vào tài khoản chỉ định,...vì đây là các yếu tố ảnh hưởng kết quả cấp thẻ xanh có điều kiện.

Tags:

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up