Xin chào chương trình, tôi có nghe nói về EB-5 gián tiếp và EB-5 trực tiếp. Vậy vui lòng cho tôi hỏi thế nào là EB-5 gián tiếp và EB-5 trực tiếp ạ?

Xin chào chương trình, tôi có nghe nói về EB-5 gián tiếp và EB-5 trực tiếp. Vậy vui lòng cho tôi hỏi thế nào là EB-5 gián tiếp và EB-5 trực tiếp ạ?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:38 AM - Chia sẻ:

Khi luật EB-5 được tạo ra lần đầu tiên, đầu tư trực tiếp nghĩa là nhà đầu tư phải tự vận hành doanh nghiệp riêng với vốn một triệu USD ở trung tâm thành phố hoặc 500.000 USD tại TEA. Cả hai điều kiện đều kèm theo yêu cầu tạo ra 10 công việc. Đến năm 1992, khi có một đơn vị được chỉ định là trung tâm vùng và đứng ra kêu gọi vốn, hơn 95% vốn EB-5 bắt đầu chảy qua hình thức trung tâm vùng này.

Cho dù bất kỳ việc gì xảy ra trong tương lai đối với EB-5 thì chỉ áp dụng đối với trường hợp đầu tư qua trung tâm vùng, hoàn toàn không thay đổi gì đối với đầu tư trực tiếp.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, TRUNG TÂM VÙNG, EB5 TRỰC TIẾP, VỐN EB5, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP,

YÊU CẦU TƯ VẤN