Tôi được quyền thừa kế căn nhà ở TP HCM, nếu bán tài sản đó giá thị trường khoản 7 tỷ, tôi có thêm 3 tỷ tiền mặt nữa nhưng tất cả theo dạng chuyển nhượng cá nhân, như vậy tôi phải hợp thức hóa hồ sơ bằng cách nào thưa chuyên gia?n thừa kế căn nhà ở TP HCM, nếu bán tài sản đó giá thị trường khoản 7 tỷ, tôi có thêm 3 tỷ tiền mặt nữa nhưng tất cả theo dạng chuyển nhượng cá nhân, như vậy tôi phải hợp thức hóa hồ sơ bằng cách nào thưa chuyên gia?

Tôi được quyền thừa kế căn nhà ở TP HCM, nếu bán tài sản đó giá thị trường khoản 7 tỷ, tôi có thêm 3 tỷ tiền mặt nữa nhưng tất cả theo dạng chuyển nhượng cá nhân, như vậy tôi phải hợp thức hóa hồ sơ bằng cách nào thưa chuyên gia?n thừa kế căn nhà ở TP HCM, nếu bán tài sản đó giá thị trường khoản 7 tỷ, tôi có thêm 3 tỷ tiền mặt nữa nhưng tất cả theo dạng chuyển nhượng cá nhân, như vậy tôi phải hợp thức hóa hồ sơ bằng cách nào thưa chuyên gia?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:28 AM - Chia sẻ:

Chào bạn. Mỗi hồ sơ chứng minh nguồn vốn cần được thẩm định cụ thể và chính xác dựa trên các hồ sơ thực tế mà nhà đầu tư còn đang lưu giữ/hoặc có thể trích lục được, bao gồm hồ sơ thể hiện nguồn gốc tài sản và việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với chính quyền sở tại. Tóm lại, bạn nên sắp xếp thụ thập các giấy tờ chứng minh tài sản/tiền mặt hiện sở hữu trước khi thanh lý để đầu tư và cần liên hệ với chuyên gia EB-5 để được tư vấn cụ thể.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN