Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ cho con trai du học. Vậy lúc này tôi làm tiếp hồ sơ EB-5 cho tôi và gia đình có được không? Có bị chồng chéo không?

Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ cho con trai du học. Vậy lúc này tôi làm tiếp hồ sơ EB-5 cho tôi và gia đình có được không? Có bị chồng chéo không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:02 AM - Chia sẻ:

Chào bạn! Bạn có thể tiếp tục làm hai hồ sơ cùng lúc mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN