Tôi có tìm hiểu qua về vùng TEA nhưng chưa hiểu rõ lắm, mong các luật sư tư vấn thêm cho tôi.

Tôi có tìm hiểu qua về vùng TEA nhưng chưa hiểu rõ lắm, mong các luật sư tư vấn thêm cho tôi.

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:55 AM - Chia sẻ:

Vùng TEA (Targeted Employment Area) là những khu vực nông thôn nghèo cần phát triển kinh tế hoặc những khu vực ở các thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao. Năm 1990, khi luật EB-5 được ban hành, Chính phủ Mỹ muốn kêu gọi dòng vốn nước ngoài để thúc đẩy kinh tế ở những khu vực TEA.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, CHÍNH PHỦ MỸ,

YÊU CẦU TƯ VẤN