Thẻ xanh có điều kiện là gì? Khác gì với thẻ xanh không điều kiện?

Thẻ xanh có điều kiện là gì? Khác gì với thẻ xanh không điều kiện?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:00 AM - Chia sẻ:

Thẻ xanh có điều kiện không khác gì so với các loại thẻ thường trú nhân khác. Thường trú nhân sở hữu thẻ xanh có điều kiện có đầy đủ quyền lợi của thẻ xanh vĩnh viễn. Điều khác biệt duy nhất là thẻ xanh có điều kiện sau hai năm hết hạn, dự án mà nhà đầu tư tham gia phải chứng minh số lượng công việc cần tạo được để nhà đầu tư được chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, THẺ THƯỜNG TRÚ, THẺ XANH VĨNH VIỄN,

YÊU CẦU TƯ VẤN