Nhà đầu tư có thể mua nhà với giá trị 500,000USD để nhận thẻ xanh định cư không? nếu ko được thì có văn bản nào cam kết hoàn trả vốn đầu tư không?

Nhà đầu tư có thể mua nhà với giá trị 500,000USD để nhận thẻ xanh định cư không? nếu ko được thì có văn bản nào cam kết hoàn trả vốn đầu tư không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:38 AM - Chia sẻ:

Nếu việc đầu tư là mua bất động sản thông thường thì không được tính là đầu tư EB-5 và không thể nhận thẻ xanh.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN