Làm sao biết dự án nào an toàn, đáng tin cậy để đầu tư? Sau 5 năm, tiền nhận lại có phải bắt buộc chuyển về tài khoản ở Việt Nam hay không?

Làm sao biết dự án nào an toàn, đáng tin cậy để đầu tư? Sau 5 năm, tiền nhận lại có phải bắt buộc chuyển về tài khoản ở Việt Nam hay không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:51 AM - Chia sẻ:

Bạn nên trao đổi trực tiếp với chủ dự án hoặc đại diện trực tiếp tại Việt Nam, nên yêu cầu dự án cung cấp thông tin pháp lý của dự án nhiều nhất có thể để đánh giá dự án. Sau khi hoàn thành việc đầu tư, nhà đầu tư có thể nhận lại tiền ở bất kỳ tài khoản nào mà nhà đầu tư chỉ định, không nhất thiết ở Việt Nam.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN