Lake Point là dự án gì? Khả năng được cấp thẻ xanh khi đầu tư vào đây như thế nào?

Lake Point là dự án gì? Khả năng được cấp thẻ xanh khi đầu tư vào đây như thế nào?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 4:02 AM - Chia sẻ:

Lake Point là khu mỏ cuối cùng được cấp phép tại khu vực Nam Florida, đang cung cấp nguồn nguyên vật liệu thô cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tại đây. Hiện dự án đã bước sang năm hoạt động thứ 9.

Dự án vẫn đang hoạt động ổn định trả lãi dịnh kỳ cho các nhà đầu tư theo hình thức cho vay và cập nhật báo cáo hoạt động năm đến họ theo hình thức cổ đông sở hữu cổ phần.

Hiện nay đã có 50 gia đình nhà đầu tư Lake Point ổn định tại Mỹ, trong đó giai đoạn một khoảng 50% đến từ Việt Nam. 93% nhà đầu tư giai đoạn 2 là người Việt. Với vai trò người điều hành, chúng tôi muốn làm việc trực tiếp với mỗi nhà đầu tư, chính vì vậy chúng tôi cùng AVS có mặt tại đất nước các bạn để đưa đến thông tin chính xác. Những gì chúng tôi hứa thì đã và đang làm được và nhà đầu tư Việt Nam hài lòng với những gì công ty báo cáo. Tôi tin rằng họ sẵn sàng xác nhận những kết quả chúng tôi làm được tại Việt Nam trong 7 năm qua.

Lượng công việc Lake Point tạo ra trong giai đoạn một vượt 150% và được bộ Di trú phê duyệt cho phép sử dụng lượng thặng dư công việc cho các nhà đầu tư trong giai đoạn 2 để chuyển đổi lên thẻ xanh vĩnh viễn.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, THẺ XANH VĨNH VIỄN,

YÊU CẦU TƯ VẤN