Gia đình tôi có hai con. Con trai đầu đã tốt nghiệp đại học (trên 22 tuổi), trường hợp muốn xin thẻ xanh theo diện EB-5, con trai lớn của chúng tôi có được xét duyệt không? Nếu không, chúng tôi phải làm thế nào để đưa cả gia đình sang Mỹ?

Gia đình tôi có hai con. Con trai đầu đã tốt nghiệp đại học (trên 22 tuổi), trường hợp muốn xin thẻ xanh theo diện EB-5, con trai lớn của chúng tôi có được xét duyệt không? Nếu không, chúng tôi phải làm thế nào để đưa cả gia đình sang Mỹ?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:39 AM - Chia sẻ:

Rất tiếc trường hợp này nằm ngoài điều kiện của chương trình, gồm người phụ thuộc của đương đơn là vợ hoặc chồng của đương đơn và con của đương đơn dưới 21 tuổi và còn độc thân tại thời điểm nộp hồ sơ. Người trên 21 tuổi phải tự là đương đơn trên hồ sơ của mình.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ,

YÊU CẦU TƯ VẤN