Đầu tư EB-5 có được hoàn vốn hay không? Khi nào thì được rút vốn?

Đầu tư EB-5 có được hoàn vốn hay không? Khi nào thì được rút vốn?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:46 AM - Chia sẻ:

Thời gian rút vốn tùy thuộc cấu trúc dự án và thỏa thuận mà dự án ký với nhà đầu tư. Theo lý thuyết, nhà đầu tư có thể nhận hoàn vốn sau khi lấy thẻ xanh vĩnh viễn (I-829).

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, THẺ XANH VĨNH VIỄN, I-829,

YÊU CẦU TƯ VẤN