Cho tôi hỏi số vốn đầu tư 500.000 USD có thể đầu tư vào những lĩnh vực nào? Nếu đầu tư vào bất động sản (mua nhà ở) thì có được tính hay không?

Cho tôi hỏi số vốn đầu tư 500.000 USD có thể đầu tư vào những lĩnh vực nào? Nếu đầu tư vào bất động sản (mua nhà ở) thì có được tính hay không?

Ngày đăng: Jun 20, 2018 3:44 AM - Chia sẻ:

Nhà đầu tư có thể chọn dự án ở bất kỳ lĩnh vực nào miễn dự án thuộc doanh nghiệp có đăng ký và được cấp phép kêu gọi vốn EB-5. Nếu việc đầu tư là mua bất động sản thông thường thì không được tính là đầu tư EB-5.

Tags: EB5, DỰ ÁN EB5, VISA EB5, ĐẦU TƯ EB5, ĐỊNH CƯ MỸ, VISA ĐẦU TƯ EB5, THẺ XANH MỸ, ĐẦU TƯ MỸ, HOÀN VỐN EB5, THỊ THỰC ĐẦU TƯ, VỐN EB5,

YÊU CẦU TƯ VẤN