Tôi và chồng đã ly hôn nhưng chưa chia tài sản. Với trường hợp này, khi tôi đăng ký đầu tư theo diện EB5 thì việc chứng minh tài sản có vấn đề gì không?

  

Bạn vẫn có thể đăng ký đầu tư theo diện EB5 nhưng cần được tư vấn kỹ hơn về hoàn cảnh thực tế. Nếu nguồn vốn được tạo ra trong thời gian còn chung sống là hợp pháp thì vẫn có thể dùng để chứng minh. 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up