Tôi và chồng đã ly hôn nhưng chưa chia tài sản. Với trường hợp này, khi tôi đăng ký đầu tư theo diện EB5 thì việc chứng minh tài sản có vấn đề gì không?

  

Bạn vẫn có thể đăng ký đầu tư theo diện EB5 nhưng cần được tư vấn kỹ hơn về hoàn cảnh thực tế. Nếu nguồn vốn được tạo ra trong thời gian còn chung sống là hợp pháp thì vẫn có thể dùng để chứng minh. 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up