Quyền lợi của tôi với tư cách là nhà đầu tư vào Lake Point là gì?

  

Lake Point hiện là dự án EB-5 duy nhất áp dụng hình thức đầu tư trực tiếp đối với phần vốn đầu tư của đương đơn - tức mỗi nhà đầu tư là một cổ đông của dự án và được chia sẻ cổ tức tương đương với tỷ lệ góp vốn. Ngoài trách nhiệm chính là tạo ra lượng việc làm cần thiết đảm bảo quá trình di dân cho nhà đầu tư, Lake Point còn cam kết chia sẻ lợi nhuận của Dự án sau khi nhà đầu tư cuối cùng hoàn thành I-829.

Tags:

© 2021 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up