Đầu tư EB-5 có được hoàn vốn hay không? Khi nào thì được rút vốn?

  

Thời gian rút vốn tùy thuộc cấu trúc dự án và thỏa thuận mà dự án ký với nhà đầu tư. Theo lý thuyết, nhà đầu tư có thể nhận hoàn vốn sau khi lấy thẻ xanh vĩnh viễn (I-829).

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up