Đầu tư EB-5 có được hoàn vốn hay không? Khi nào thì được rút vốn?

  

Thời gian rút vốn tùy thuộc cấu trúc dự án và thỏa thuận mà dự án ký với nhà đầu tư. Theo lý thuyết, nhà đầu tư có thể nhận hoàn vốn sau khi lấy thẻ xanh vĩnh viễn (I-829).

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

© 2020 AVS EB-5. Tất Cả Các Quyền Được Bảo Hộ.

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ AVS.

AVS có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

DMCA.com Protection Status
keyboard_arrow_up